Archive for 5 augusti, 2007

h1

…. och ordspråk på temat känslor

augusti 5, 2007

Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne.

Ögon som inte gråter ser inte.

h1

Väldigt djupsinnigt och känsligt

augusti 5, 2007

har en bok som jag älskar att läsa i i bland,Hjärnans mysterier, ett förvånandsvärt outforskat område.

hjarnan.gif

Många vill jämnföra hjärna med en dator. En av dom dom saker som skiljer hjärnan från en dator är känslor. Lycka,raseri, kärlek och hat är några av dom känslor som gör oss till människor och inte maskiner och dom kan vara avgörande för våran överlevnad och art.

Det finns universiella känslor, som t ex fruktan,lycka, sorg, allla dom som kan uttryckas med ansiktsutryck.

Andra känslors uttryck varierar mellan kulturer.

För varje känsla finns 3 element.

Det första, hur vi känner oss subjektivt-t ex lyckliga

Det andra är förändringar i kroppen som vi inte medvetet kan kontrollera, t ex oro i magen och gåshud.

Det tredje är det beteende som vi associerar med en speciell känsla fly, skratta .

Hur och när vi reagerar på känslor beror på många saker som kultur, personlighets typ och även psykologiska störningar förstås.

Vad jag har funderat på under dagen är :

Behövs alla känslor? Jag och tror att dom gör det, jag tror t ex att man måste kunna känna, förstå och relatera sig till känslan sorg för att känna glädje. Ja, Jag tror att man måste kunna känna hat för att kunna känna kärlek, men inte nödvändigvis samtidigt eller till samma person, det känns lite labilt även om jag måste tillstå att ilskan blir större och intensivare på en person man älskar.

Har djur samma känsloliv eller bara instinkter?

Hör moral och förmågan till att uppleva känslor ihop?Ja enl. boken, och många intagna i kriminalvården har ju både  personlighetsstörningar och låg moral.

Vi lär ju födas end. med överlevnadskänslor och överlevnadsinstinkt enl Maslows behovstrappa. Detta måste ju betyda att vi måste lära oss övriga känslor?

Jag har just konstaterat hur svårt det är med känslor, vi är ju som sagt olika, en del människor är hetsiga arga i sin personlighet och får naturligtvis får mycket svårare att uppleva att vara glad. En glad får naturligtvis svårigheter att känna ilska, och där ligger ju vi med nordiskt temprament ha större problem. Jag tror nog att ingen människa har full känslomässig balans, alltid är det någon känsla som är ur balans. Annars skulle vi ju inte ha så många som led av psykologiska åkommor.

Alla djur har ju sina speciella speciella förmågor som är så listigt uträknat att dom är specialdesignade för varje ras och för rasen specifika upgifter. Om den största skillnaden mellan människor och andra djur, är ett mera avancerat och nyanserat känsloliv och just känslor är något som inte går att överföra till datorer. Om det är det som gör oss speciella som ras, borde det ju vara känslorna som ska styra oss rätt i den männskliga världen. Hmmm…. Börjar förstå problemen i världen.

Slutligen…. Vad är mitt eget största känslomässiga problem? Det måste nog vara min oförmåga att handskas med ilska och även sorg. Samlar gärna på lager och släpper ut ett par kilo när det är överfullt.

Näe vi kanske ska bli lite Syd Europeiska? Skrik ut dina känslor, visa din kärlek, din glädje,ilska och sorg och sen!!! 😀