Archive for 7 september, 2007

h1

Blowing in the drink :-D

september 7, 2007

How many drinks?
Mel. Blowing in the wind

How many drinks can a man drink up
and still see all just in one?
And how many times can he empty his cup
before all his sences are gone?
Yes and how many times can he walk to the store
an be fit to still buy some more?
The answer my friend
you should not try to find.
The answer will surely blow your mind!

h1

En gång för länge sen…

september 7, 2007

Känns som igår men egentligen var det nog ett tag sen. Lyssnade ivrigt på Noice 😀 när jag var ca 15-16 år

Hår år favoriten från förr.

h1

Dagens gotländska

september 7, 2007

Gissa vad det här betyder 😀

Läit roar ban, säd källingi när ha snöit sårken me eldtangi.